Magazyn i drukarnia

W piątek 24 grudnia, czwartek 30 grudnia i piątek 31 grudnia magazyn i drukarnia w Tiel będą zamknięte.
W czwartek 30 grudnia, tak jak w poprzednich latach, odbędzie się liczenie w magazynie. Fred van Schaik z przyjemnością opowie o tym więcej:

Rok zbliża się ku końcowi i dla większości firm jest to moment, aby uzyskać dokładne dane na temat stanu magazynowego artykułów (i wartości zapasów).

Z czym wiąże się inwentaryzacja lub liczenie na koniec roku?
Krótkie wyjaśnienie dotyczące liczenia zapasów
Inwentaryzacja polega na fizycznym sprawdzeniu ilości i stanu pozycji w magazynie i porównanie wyniku z danymi wskazywanymi przez ERP.
Celem jest zazwyczaj sprawdzenie dokładności informacji o stanie zapasów w porównaniu z fizycznymi zapasami w magazynie.
Wyliczenia na koniec roku są często używane w sprawozdaniach rocznych firmy. Zazwyczaj w liczeniu biorą udział księgowi, aby zapewnić dokładność procesu.

Co oznacza liczenie zapasów?
Oprócz regularnego liczenia zapasów nasz magazyn od 8 lat stosuje metodę liczenia cyklicznego. Ponieważ produkty są rozmieszczone w wielu lokalizacjach w naszej firmie, w porozumieniu z naszymi księgowymi liczymy lokalizacje, a nie pozycje. Liczenie cykliczne oznacza liczenie zapasów w cyklach. Zapas nie jest liczony w całości za jednym razem; cały proces dzieli się na części. Co miesiąc, tydzień lub dzień liczona jest określona część magazynu. Liczenie trwa cały rok. Oznacza to, że liczenie roczne nie jest bezwzględnie konieczne.
Główną zaletą liczenia cyklicznego jest to, że odciąża liczenie roczne. Nadal można wysyłać zamówienia. Liczenie cykliczne można lepiej zaplanować, co upraszcza cały proces.

Codziennie drukowane są listy zliczające na antresoli oraz w miejscach odbioru i składowania w magazynie skrzyniowym. Pracownicy przeprowadzający liczenie nie znają ilości, która powinna znajdować się w danym miejscu. Przy odchyleniach poniżej 5% lub 50 EUR ilość jest korygowana przez pracownika przeprowadzającego liczenie cykliczne; zakłada się, że liczenie przebiegało prawidłowo. Przy większych odchyleniach lub w przypadku wątpliwości co do liczenia doświadczony pracownik przeprowadzający liczenie cykliczne ponownie przelicza pozycje w danej lokalizacji. Jeśli nadal występują znaczne odchylenia, liczona jest cała pozycja, we wszystkich lokalizacjach, w których jest przechowywana. Jeśli różnica nadal występuje, kierownik zespołu biura sporządza notatkę i (ewentualnie) bada się, jak doszło do tego błędu.
W tym roku Jolanda van Rossum jest odpowiedzialna za korekty i sprawdzanie codziennych list liczenia.
W skali roku liczenie obejmuje około 25 000 lokalizacji (średnio 100 dziennie). Poniżej przegląd stanu na 1-ego listopada.
Harmonogram inwentaryzacji 2021

 

Harmonogram inwentaryzacji EEK Wykonano ZOL Wykonano PAK Wykonano OPK Wykonano
Styczeń 10% 0% 10% 0% 0% 0%
Luty 20% 1% 20% 0% 0% 0%
Marzec 30% 16% 30% 0% 0% 0%
Kwiecień 40% 39% 40% 37% 25% 43% 25% 36%
Maj 50% 51% 50% 59% 43% 36%
Czerwiec 60% 63% 60% 67% 50% 43% 50% 36%
Lipiec 66% 70% 66% 71% 87% 73%
Sierpień 72% 72% 72% 72% 87% 73%
Wrzesień 78% 77% 78% 80% 75% 87% 75% 73%
Październik 84% 83% 84% 90% 87% 73%
Listopad 90% 90%
Grudzień 100% 100% 10% 100%

Księgowi sprawdzają całkowitą kwotę w ustalonym terminie. W tym roku będzie to po raz kolejny 31 grudnia.

Jakie znaczenie ma przeprowadzania inwentaryzacji?
Liczenie zapasów może pozwolić wykryć problemy z zapasami i dowiedzieć się, gdzie można się ich spodziewać. Prowadzenie prosperującej firmy zaczyna się od utrzymywania dobrego i prawidłowego stanu zapasów. Ponadto, firmy potrzebują dokładnego obrazu wartości zapasów, aby uwzględnić je w danych rocznych.